Foreldreforening

Foreldreforeningen

Foreldre med barn tilknyttet IAA har dannet en egen forening. De arbeider med å bistå hverandre og andre foreldre som ønsker intensiv trening for sine barn i regi av instituttet. Foreldreforeningen arrangerer egne samlinger og kurs.

Kontaktpersoner i Stavanger

Tørres Joa:
Tlf: 51 65 03 26
Mob: 917 57 137

Randi Joa:
Tlf: 51 65 03 26
Mob: 930 62 890