Linker

Webadresser angående tidlig intervensjon, familiesamarbeid, veiledning:

 • Norsk Atferdsanlytisk Forening

  Hjemmesiden til Norsk Atferdsanlytisk Forening, NAFO. Link til artikler fra tidsskriftet Diskriminanten og Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse tilbake fra 1994. Kurs.

 • TIPO

  TIPO Norge, TIPO International, Oslo.

 • ABAForum

  Dansk ABAForums hjemmesider. Artikler, diskusjoner.

 • PCDI

  Princeton Child Development Institute, New Jersey.

 • ISEI

  Internasjonalt nettverk for tidlig intervensjon, artikler.

 • CT FEAT

  Connecticut Families for Effective Autism Treatment, artikler.

 • Lovaas Institute

  Hjemmesiden til O.I. Lovaas Institute for Early Intervention, LIFE, Los Angeles, USA.

 • ABAI-ABA International

  Since 1974, the Association for Behavior Analysis International (ABAI) has been the primary membership organization for those interested in the philosophy, science, application, and teaching of behavior analysis. ABAI provides many services to its members and the field.

 • EABA - European ABA

  The European Association for Behaviour Analysis (EABA) is an international organisation that aims to promote behaviour analysis in Europe and to provide an international forum within Europe for the study and discussion of matters relevant to behavior analysis.

 • EMAA

  Norsk side som omhandler anvendt atferdsanalyse med Børge Holden i spissen.

 • SPISS

  PISS er en privat virksomhet som tilbyr spisskompetanse på tema knyttet til autismespektertilstander (ASD). Alle som jobber i SPISS har lang og bred kompetanse fra arbeid og samarbeid med personer med autisme, Asperger syndrom og tilsvarende, i alle aldre og på alle funksjonsnivå. SPISS gir tilbud til pårørende, personer med egen (mistenkt eller stadfestet) diagnose, fagfolk i barnehager, skoler, omsorgsboliger, PPT, BUP, barnevern, habiliteringstjenester og alle andre som ønsker vår hjelp. SPISS tar oppdrag over hele landet.

 • Per Holth

  Dr. psychol Per Holth, Oslo. Artikler, atferdsvitenskap.

 • Mette Have Sørensen

  Mette Have Sørensen har meget lang erfaring inden for adfærdsanalytisk arbejde med børn, unge og voksne med varierende diagnoser.


Webadresser til bokhandlere på nettet:

 • Different Roads

  Different Roads to Learning is the one-stop shop for Autism Spectrum resources, teaching materials for autistic students and special needs children.

 • Barnes & Noble

  Taking advantage of vast warehouses across the United States, we stock over 1 million titles for immediate delivery.

Prissammenlikning hos ulike nettbokhandlere:

 • AddALL

  Book Search and Price Comparison