Würzburg 2018

Den internasjonale konferansen for atferdsanalyse ble holdt i Würzburg, Tyskland mellom 19 og 22 september denne høsten. Vi var så heldige å få ordnet et symposium der vi la frem fire presentasjoner som omhandlet læring, tidlig intervensjon og en foreldres perspektiv på ABA-trening. Selv har vi opplevd dette som en utrolig spennende helg, og vi har møtt mange profesjonelle i vårt fagfelt. Det har vært svært mange gode diskusjoner og vi er allerede i planleggingsfasen for videre konferanser!

 

Her legger jeg ved en liten oversikt over hva Jens E. Skår, Søren J. Skår og Tørres Joa presenterte ved den niende internasjonale konferansen for atferdsanalyse.

Presentation 1: Early intervention; a 20 year follow up. (Jens Skår)

Presentation 2: Early intervention; the right to effective human services. Challenges and future perspectives in Norway. (Tørres Joa)

Presentation 3: Early intervention; the inside story, a neuroscience perspective on what goes on between stimuli and responses. (Søren Skår)

Presentation 4: Early intervention; expanding the Skinnerian model of learning (Jens Skår & Søren Skår)

 

Dersom noen ønsker presentasjonene eller annen informasjon om hva vi snakket om, er det bare å kontakte oss på kontakt@iaa.no .

 

NAFO – 2018

Da var NAFO-seminaret over for denne gang, og de fire representantene fra IAA har virkelig fått utbytte av forelesningsrekkene og diskusjonene som har funnet sted på Storefjell Hotel på Gol!

En slik samling av atferdsanalytikere fra hele Norge muliggjør utveksling av kunnskap og nye kontakter. Vi takker virkelig for oppholdet på NAFO og til alle som bidrar til med forskning på organismen og dens atferd.

 

Vi gleder oss virkelig til neste år! Kanskje vi må våge å legge frem noe fra IAA?

Trygve Ringø, Sykepleier, miljøterapeut

TAP-Kurs med Trygve Ringø

Her på IAA er vi svært stolte av våre gode veiledere innenfor fagfeltet, og vår egen Trygve Ringø er en pionér med TAP, som står for «Tidlig Avbrytelse av Problematferd».

Kurs i TAP holdes etter avtale, og det er bare å ta kontakt!