Kontakt IAA

Barnehage, avlastningstilbud og veiledning kan søkes av foreldre direkte til IAA og til sosialkontor/barnehagekontor. Alle tilbud fra IAA baseres på offentlig finansiering. Tilbudet kan gis til foreldre/barn i Stavanger og til omkringliggende kommuner.

Alle som ønsker mer informasjon om våre tilbud er velkommen til å kontakte oss

Vågsmyrgata 20
4020 Stavanger

Vakttelefon: 484 94 952

Tlf: 51 58 46 96
E-post: kontakt@iaa.no

Kontaktpersoner

Line Sørås

Line Sørås

Daglig leder, sosionom, miljøterapeut
Tlf: 922 02 183
E-post: kontakt@iaa.no
Jens Erik Skår

Jens Erik Skår

Eier av IAA, spesialist i klinisk psykologi, atferdsviter
Tlf: 916 14 002
E-post: kontakt@iaa.no
Trygve Ringø

Trygve Ringø

Sykepleier, miljøterapeut
Tlf: 402 80 329
E-post: kontakt@iaa.no