Covid-19

Det har virkelig vært litt av et år for oss alle sammen, og selv om vi gjerne skulle håpe at det var helt annerledes nå som dagene blir lysere kan det se ut til at vi må, og bør, holde oppe det gode arbeidet med smittevern. Det tærer på oss alle sammen, men tiden som har vært har vist hvor utrolig gode vi er til å rette fokus mot hva vi må gjøre for å komme i kontakt med gode, potente forsterkere. Og sosial kontakt er gjerne nå en av de forsterkerne vi er mest deprivert for.

Vi er i de første månedene av et nytt år, og mye kan fortsatt skje. Vi er fortsatt i aktivitet og stiller med et like faglig robust tilbud rettet mot dem som skulle trenge det.

IAA ønsker å bidra til å forsterke atferd som er forenelig med reduksjon av smittevi burde kanskje få tak i flere slike?