Veiledning

IAA tilbyr veiledning til alle typer ansatte innen utdanning, skole og helse- og sosialtjenester, samt veiledning til foreldre i hjemmet. Denne veiledningen gis fortrinnsvis i form av veiledning i direkte samhandling med barnet (eller voksne brukere). Problemet med vanlig veiledning er ofte at denne bare foregår på møter med veiledere som selv ikke har hverken møtt eller samhandlet med barnet. Forskning viser at møteveiledning har meget begrenset effekt på praksisen til de som veiledes. Utfordringene med barna/brukerne er som regel for kompliserte til at råd gitt i møter vil avhjelpe situasjonen. For at veiledning skal ha effekt, må veileder selv arbeide med brukeren, og i samhandling med den som veiledes, gi sine råd mot konkrete atferdsmål.

I tillegg til veiledning rettet mot samhandling med barnet eller voksne bruker, tilbyr også IAA veiledning innenfor TAP. Her på IAA er vi svært stolte av våre gode veiledere innenfor fagfeltet, og vår egen Trygve Ringø er en pionér med TAP, som står for «Tidlig Avbrytelse av Problematferd».

Kurs i TAP holdes etter avtale, og det er bare å ta kontakt!

Lurer du på noe angående våre tilbud for veiledning?