Botilbud

botilbud

IAA tilbyr botilbud for funksjonshemmede.

Botilbudet omfatter bolig og ansatte i boligen. Selve boligen er ofte ikke det vesentlige ved et botilbud. Det viktigste er de ansatte og deres kompetanse. Samt gruppesammensetningen. IAA har drevet botilbud i mange år, der dagtilbud og arbeidstrening inngår i tilbudet. For mange er det også viktig at botilbudet omfatter behandling og et helsetilbud. Mange funksjonshemmede har angst, angstfobiske problemer, problemer med selvskading, tvangshandlinger og aggresjon. Det er også viktig for mange at det i botilbudet også foregår trening og opplæring av ferdigheter, i selvstendighetsfunksjoner, språk, sosiale ferdigheter etc.. Det blir utarbeidet individuelle målsetninger for boligen sammen med foreldre og verge. Trivsel for brukeren og få ansatte i turnus er noe vi organisatorisk tilstreber.