Om oss

Institutt for Anvendt Atferdsanalyse (IAA) holder til på Hinna ved Stavanger. Vi har eksistert siden 2001. Per dato er vi ca. 25 ansatte.

IAA har som mål at barn, ungdom og voksne med atferdsvansker, autisme, utviklingshemminger og andre lærevansker skal tilbys den mest veldokumenterte form for stimulering, opplæring og behandling som er tilgjengelig.

IAA arbeider også med veiledning til foreldre, barnehager og skoler med barn uten diagnose. Vårt mål er å utvikle et miljø der omsorg, opplæring, utvikling og trivsel for barna og deres familier settes i sentrum. Vi vil være et supplement og alternativ til andre offentlige tilbud.

IAA samarbeider med andre organisasjoner som driver forskning og tilbud for barn med atferdsvansker, autisme og utviklingshemning, både i Norge og andre land. Vi er opptatt av å utvikle fagkompetanse og tilbyr kurs, workshops og hospitering for foreldre, studenter og fagpersoner. Vi arbeider også mot å ha et nært forhold til de ulike universitetene og utdanningsinstitusjonene i Norge, slik at vi kan bidra med våre kliniske data samt holdes oppdatert på nåværende forskning.

Vårt faglige ståsted er anvendt atferdsanalyse, ABA (Applied Behavior Analysis). Dvs. evidensbaserte former for pedagogikk og psykologi. IAA er en av få institusjoner som spesialiserer seg på anvendt vitenskap, og ikke bare på teori. Veiledningen vi driver er i form av på-jobben trening, kombinert med teoretisk forklaring på hva man bør gjøre og ikke. Dette fordi forskning har vist at veiledning i praksis er mest effektivt.

Det særegne ved IAA, er at vi har mange ansatte med minst treårig helse- og sosialfagutdannelse, samt tilgang på spesialist i klinisk psykologi. Noen ansatte har mastergrad i anvendt atferdsanalyse. Vi tilstreber høyest mulig kompetanse nærmest mulig brukeren. Brukerens behov står i sentrum for enhver tjeneste. IAA ble startet via foreldre som ville ha en bedre kvalitet på tjenestene til barna sine.

Tjenestene vi leverer skal ha en høy grad av fleksibilitet, og er tilpasset foreldrenes og barnets behov. Fleksibiliteten innebærer at foreldre kan bestille tjenester til alle døgnets tider, også i ferier. Vi tar også hensyn til de målvalgene foreldrene setter, og som brukerens behov tilsier.

IAA fakturerer bare timer med faktisk utført arbeid, enten oppdraget kommer fra det offentlige (kommuner og fylkeskommuner) eller fra foreldrene. Vi legger vekt på at få ansatte skal arbeide inn mot hver enkelt bruker, slik at brukeren skal få et lite antall ansatte å forholde seg til. Vi har en individuell tiltaksplan for hver enkelt bruker. Her er målvalg, metode og registreringsprosedyre spesifisert. Det å registrere resultater er viktig for å evaluere hva vi gjør.
Vi har en kompetanseplan for de ansatte, slik at turnover kan holdes på et minimum. Denne kompetanseplanen inneholder lønnsbetingelser, veiledning av alle ansatte, internundervisning, deltakelse på kurs i inn- og utland, hospitering i andre fagmiljøer, støtte til videreutdanning og støtte til forskning og utviklingsprosjekter.

IAA arbeider også med veiledning til foreldre, barnehager og skoler med barn uten diagnose. Vi vil være et supplement og alternativ til andre offentlige tilbud.