Om oss

web

Velkommen til Institutt for Anvendt Atferdsanalyse (IAA)!

Vi holder til på Hinna ved Stavanger og har vært i drift siden 2001. Med over 20 års erfaring, består vi i dag av ca. 25 ansatte.

IAA arbeider også med veiledning til foreldre, barnehager og skoler med barn uten diagnose. Vi vil være et supplement og alternativ til andre offentlige tilbud.

Vårt primære mål er å tilby den mest veldokumenterte formen for stimulering, opplæring og behandling til barn, ungdom og voksne med ulike nevroutviklingsforstyrrelser. Dette inkluderer diagnoser som autismespekterforstyrrelser, utviklingshemming, ADHD og andre nevrologiske tilstander.

For å oppnå dette målet, arbeider fra et faglig ståsted i atferdsanalysen (Applied Behavior Analysis – ABA), som er en evidensbasert tilnærming innen pedagogikk og psykologi. Vi er stolte av å være en av få institusjoner som spesialiserer seg på anvendt vitenskap, og ikke bare teori. Veiledningen vi tilbyr er praksisbasert trening kombinert med teoretisk forklaring, da forskning har vist at dette er den mest effektive tilnærmingen. Våre tjenester er skreddersydd for å møte de individuelle behovene til våre brukere, uavhengig av deres unike utfordringer, genetiske diagnoser, symptomtrykk og funksjonsfall, som fobi og angst.

Vårt erfarne team av ansatte har solid kompetanse for å møte de varierte utfordringene som våre brukere kan ha. Vi er stolte av å tilby evidensbaserte metoder og tilnærminger som har vist seg effektive for ulike diagnoser. Vår individuelt tilpassede tilnærming tar hensyn til den unike situasjonen til hver enkelt bruker, og vi er her for å støtte deg og dine kjære på deres utviklingsreise.

IAA fortsetter å holde seg oppdatert på den nyeste forskningen og faglige oppsummeringer innen nevroutviklingsforstyrrelser, slik at vi kan sikre at våre tjenester er i tråd med den beste praksisen. Vi ser frem til å være en del av deres fremgang mot å nå individuelle mål og bidra til økt livskvalitet og selvstendighet for våre brukere.

Vi arbeider også med veiledning til foreldre, barnehager og skoler som jobber med barn uten diagnose. Vårt mål er å skape et miljø der omsorg, opplæring, utvikling og trivsel for barn og deres familier settes i sentrum. IAA fungerer som et komplementært og alternativt tilbud til andre offentlige tjenester.

Samarbeid er kjernekomponenten i vårt arbeid. Vi samarbeider med forsknings- og tilbudsinstitusjoner som fokuserer på barn med atferdsvansker, autisme og utviklingshemming, både i Norge og internasjonalt. Dette sikrer at vi alltid er oppdatert på den nyeste forskningen og at vi kan bidra med våre egne kliniske data.

Det særegne ved IAA, er at vi har mange ansatte med minst treårig helse- og sosialfagutdannelse, samt tilgang på spesialist i klinisk psykologi. Noen ansatte har mastergrad i anvendt atferdsanalyse. Vi tilstreber høyest mulig kompetanse nærmest mulig brukeren. Brukerens behov står i sentrum for enhver tjeneste. IAA ble startet via foreldre som ville ha en bedre kvalitet på tjenestene til barna sine.

For å opprettholde høy kvalitet og minimere turnover, har vi en omfattende kompetanseplan for våre ansatte. Denne inkluderer lønnsbetingelser, veiledning, internundervisning, deltakelse på kurs både i inn- og utland, hospitering i andre fagmiljøer, støtte til videreutdanning og forskning og utviklingsprosjekter.

Tjenestene vi leverer skal ha en høy grad av fleksibilitet, og er tilpasset foreldrenes og barnets behov. Fleksibiliteten innebærer at foreldre kan bestille tjenester til alle døgnets tider, også i ferier. Vi tar også hensyn til de målvalgene foreldrene setter, og som brukerens behov tilsier.

Når det gjelder økonomi, fakturerer vi kun for timer med faktisk utført arbeid, uavhengig av om oppdraget kommer fra det offentlige (kommuner og fylkeskommuner) eller fra foreldrene. Vi ønsker å begrense antallet ansatte som jobber med hver enkelt bruker, slik at brukeren har færre personer å forholde seg til. Vi utarbeider individuelle tiltaksplaner for hver bruker, med klare mål, metoder og registreringsprosedyrer for å evaluere resultater.

Takk for at du viser interesse for IAA, og vi står klare til å hjelpe deg og dine kjære med de tjenestene dere trenger. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende samtale.