Linker

NORSK ATFERDSANLYTISK FORENING

Hjemmesiden til Norsk Atferdsanlytisk Forening, NAFO. Link til artikler fra tidsskriftet Diskriminanten og Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse tilbake fra 1994. Kurs.

NORDVOLL SKOLE OG AUTISME SENTER

Senter for Tidlig Intervensjon, Oslo kommune.

TIPO

TIPO Norge, TIPO International, Oslo.

ABAFORUM

Dansk ABAForums hjemmesider. Artikler, diskusjoner.

PCDI

Princeton Child Development Institute, New Jersey.

AUTISMEFORENINGEN I USA.

ISEI

Internasjonalt nettverk for tidlig intervensjon, artikler.


CAMBRIDGE CENTER FOR BEHAVIORAL STUDIES

Cambridge Center for Behavioral Studies, USA, artikler.

CT FEAT

Connecticut Families for Effective Autism Treatment, artikler.

LOVAAS INSTITUTE

Hjemmesiden til O.I. Lovaas Institute for Early Intervention, LIFE, Los Angeles, USA.

THE MAY INSTITUTE

The May Institute, Massachusetts, USA.


GLOBAL AUTISM COLLABORATION

Center for the study of autism, USA. Diagnostikk, artikler, linker.

ABAI-ABA INTERNATIONAL

Since 1974, the Association for Behavior Analysis International (ABAI) has been the primary membership organization for those interested in the philosophy, science, application, and teaching of behavior analysis. ABAI provides many services to its members and the field.

EABA – EUROPEAN ABA

The European Association for Behaviour Analysis (EABA) is an international organisation that aims to promote behaviour analysis in Europe and to provide an international forum within Europe for the study and discussion of matters relevant to behavior analysis.

EMAA

Norsk side som omhandler anvendt atferdsanalyse med Børge Holden i spissen.

SPISS

PISS er en privat virksomhet som tilbyr spisskompetanse på tema knyttet til autismespektertilstander (ASD). Alle som jobber i SPISS har lang og bred kompetanse fra arbeid og samarbeid med personer med autisme, Asperger syndrom og tilsvarende, i alle aldre og på alle funksjonsnivå. SPISS gir tilbud til pårørende, personer med egen (mistenkt eller stadfestet) diagnose, fagfolk i barnehager, skoler, omsorgsboliger, PPT, BUP, barnevern, habiliteringstjenester og alle andre som ønsker vår hjelp. SPISS tar oppdrag over hele landet.

PER HOLTH

Dr. psychol Per Holth, Oslo. Artikler, atferdsvitenskap.

METTE HAVE SØRENSEN

Mette Have Sørensen har meget lang erfaring inden for adfærdsanalytisk arbejde med børn, unge og voksne med varierende diagnoser.

Webadresser til bokhandlere på nettet:

DIFFERENT ROADS

Different Roads to Learning is the one-stop shop for Autism Spectrum resources, teaching materials for autistic students and special needs children.

SILVER LINING MULTIMEDIA INC.

Quality Software and Related Products for Visual Learners.

BARNES & NOBLE

Taking advantage of vast warehouses across the United States, we stock over 1 million titles for immediate delivery.

Amazon