Kontakt

TELEFON
51 58 46 96

E-POST
kontakt@iaa.no

Institutt for anvendt atferdsanalyse AS
Vågsmyrgata 20 (> se kart)
4020 Stavanger

Barnehage, avlastningstilbud og veiledning kan søkes av foreldre direkte til IAA og til sosialkontor/barnehagekontor. Alle tilbud fra IAA baseres på offentlig finansiering. Tilbudet kan gis til foreldre/barn i Stavanger og til omkringliggende kommuner.

Alle som ønsker mer informasjon om våre tilbud er velkommen til å kontakte oss.