Årsmøte NAFO Rogaland Lokallag

IAA har tett kontakt med Lokallaget for NAFO her i Rogaland, og vi tenkte vi kunne hjelpe til med å spre litt om det kommende årsmøtet for lokallaget. Fra lokallagets facebookside står det følgende;


Da nærmer det seg årsmøte for NAFO Rogaland Lokallag!

Det er en glede å på vegne av styret kunne kalle dere inn til årsmøte for NAFO Rogaland Lokallag!

Tidspunkt: 30 mai kl 19:00

Sted: Sola kulturhus, Kongshaugvegen 32, 4050 Sola

Enkel servering

På årsmøtet kommer vil til å ha et faglig innlegg på ca 1 time m/diskusjon, før vi avholder ordinært årsmøte. Årsmøtet vil være arenaen hvor vi også velger styre for lokallaget, og dersom dere kjenner på en liten trang til å delta i å påvirke hvordan faget formidles i området vårt, åpner det å sitte i styret i lokallaget en ypperlig mulighet for akkurat dette. På det ordinære årsmøtet har alle som har medlemskap i Norsk Atferdsanalytisk Forening stemmerett.

Vi ønsker alle nye og nåværende medlemmer høyst velkomne!


Vi på IAA ønsker lokallaget det aller beste, og ser frem god deltakelse på årsmøtet kommende tirsdag 30 mai!