Foreldreforening

Foreldreforeningen

Foreldreforeningen for fritt brukervalg

Foreldreforening for fritt brukervalg er en organisasjon som kjemper for en bedre fremtid for barn og unge med spesielle behov. Vi tror på at foreldre skal ha en sterkere stemme og større kontroll over tjenestene deres barn mottar. Foreningen ønsker å se betydelige endringer i kommunenes tilnærming til omsorg og utdanning, slik at hver enkelt familie kan få de ressursene og den støtten de trenger for å sikre best mulig utvikling og livskvalitet for sine barn.

Våre mål er

  1. Fritt brukervalg: Vi mener at foreldre skal ha friheten til å velge hvilke tjenester og tilbydere som passer best for deres barn. Dette innebærer at foreldre skal kunne bestemme over hvilke omsorgs- og utdanningstjenester barna deres mottar, slik at de kan sikre at disse tjenestene er tilpasset barnets unike behov.
  2. Pengene skal følge brukeren: Foreningen arbeider for at finansieringen av tjenester skal følge barnet, uavhengig av hvor de velger å motta tjenestene. Dette prinsippet sikrer at ressursene blir brukt der de gir størst effekt og nytte for barnet.
  3. Innføring av anvendt atferdsanalyse: Vi støtter en bredere implementering av anvendt atferdsanalyse (ABA) i tjenestetilbudene. ABA er en forskningsbasert metode som har vist seg å være svært effektiv for å hjelpe barn med ulike nevroutviklingsforstyrrelser. Vi jobber for at ABA skal bli en integrert del av de kommunale tjenestene for å sikre at barn får den beste mulige støtten.
  4. Tidlig intervensjon: Tidlig innsats er avgjørende for barnets utvikling. Foreningen kjemper for at barn skal få tilgang til nødvendige tjenester og støtte så tidlig som mulig. Ved å identifisere og adressere utfordringer på et tidlig stadium, kan vi betydelig forbedre barnas livskvalitet og framtidsutsikter.

Vår visjon

Foreldreforening for Fritt Brukervalg jobber utrettelig for en fremtid hvor alle barn får den støtten de trenger for å utvikle sitt fulle potensial. Vi ser for oss et samfunn hvor foreldre har reell valgfrihet og myndighet til å bestemme over de tjenestene deres barn mottar, og hvor disse tjenestene er av høy kvalitet, tilgjengelige, og basert på de nyeste forskningsmetodene innen anvendt atferdsanalyse.

Hvordan vi arbeider

  • Advokater og Påvirkning: Vi påvirker politiske beslutningstakere for å skape systemiske endringer i hvordan tjenester for barn med spesielle behov blir finansiert og levert.
  • Støtte til Foreldre: Foreningen gir informasjon, ressurser og støtte til foreldre, slik at de kan navigere i systemet og få tilgang til de beste tjenestene for sine barn.
  • Samarbeid med Fagpersoner: Vi samarbeider med eksperter innen anvendt atferdsanalyse og andre fagfelt for å fremme og implementere beste praksis i tjenestetilbudene.

Foreldreforening for fritt brukervalg er en sterk stemme for endring. Vi inviterer alle foreldre, fagpersoner og støttespillere til å bli med oss i kampen for en bedre fremtid for våre barn. Sammen kan vi skape et system som setter barna først, gir foreldre valgfrihet, og sikrer at ressursene brukes på en måte som virkelig gjør en forskjell.