EABA 2022

EABA 2022 konferansen markerte den 10ende konferansen for “the European Association for Behavior Analysis” og IAA var godt representert. I anledning til konferansen sendte vi inn forslag til to symposium, med totalt 8 innlegg til sammen. Dette ble fordelt over to dager, og oppmøtet var veldig bra! En av flere potente positive forsterkere for oss…

Les mer