Foreldreveiledning

IAA tilbyr veiledning i hjemmet for foreldre, der vi veileder direkte i samhandlingssituasjoner.
Alle barn kan i perioder utvise problematferd og vi får ofte henvendelser i forhold til generell grensesetting, måltidsituasjoner, legging/søvn, samhandling med søsken/andre barn etc.

Vi tilbyr hjelp uavhengig av om barnet har en diagnose eller ikke. IAA har over 20 års erfaring i å jobbe med barn som krever ekstra oppfølging. Det trengs ofte bare små justeringer for å få gode resultater.