Würzburg 2018

Den internasjonale konferansen for atferdsanalyse ble holdt i Würzburg, Tyskland mellom 19 og 22 september denne høsten. Vi var så heldige å få ordnet et symposium der vi la frem fire presentasjoner som omhandlet læring, tidlig intervensjon og en foreldres perspektiv på ABA-trening. Selv har vi opplevd dette som en utrolig spennende helg, og vi har møtt mange profesjonelle i vårt fagfelt. Det har vært svært mange gode diskusjoner og vi er allerede i planleggingsfasen for videre konferanser!

Her legger jeg ved en liten oversikt over hva Jens E. Skår, Søren J. Skår og Tørres Joa presenterte ved den niende internasjonale konferansen for atferdsanalyse.

Presentation 1: Early intervention; a 20 year follow up. (Jens Skår)

Presentation 2: Early intervention; the right to effective human services. Challenges and future perspectives in Norway. (Tørres Joa)

Presentation 3: Early intervention; the inside story, a neuroscience perspective on what goes on between stimuli and responses. (Søren Skår)

Presentation 4: Early intervention; expanding the Skinnerian model of learning (Jens Skår & Søren Skår)

Dersom noen ønsker presentasjonene eller annen informasjon om hva vi snakket om, er det bare å kontakte oss på kontakt@iaa.no .