Oppføringer av Søren Skår

Covid-19

Det har virkelig vært litt av et år for oss alle sammen, og selv om vi gjerne skulle håpe at det var helt annerledes nå som dagene blir lysere kan det se ut til at vi må, og bør, holde oppe det gode arbeidet med smittevern. Det tærer på oss alle sammen, men tiden som […]

Würzburg 2018

Den internasjonale konferansen for atferdsanalyse ble holdt i Würzburg, Tyskland mellom 19 og 22 september denne høsten. Vi var så heldige å få ordnet et symposium der vi la frem fire presentasjoner som omhandlet læring, tidlig intervensjon og en foreldres perspektiv på ABA-trening. Selv har vi opplevd dette som en utrolig spennende helg, og vi […]

NAFO – 2018

Da var NAFO-seminaret over for denne gang, og de fire representantene fra IAA har virkelig fått utbytte av forelesningsrekkene og diskusjonene som har funnet sted på Storefjell Hotel på Gol! En slik samling av atferdsanalytikere fra hele Norge muliggjør utveksling av kunnskap og nye kontakter. Vi takker virkelig for oppholdet på NAFO og til alle […]

Arbeidstrening på IAA

Vi har alltid hatt en tilnærming til atferdstrening som innebærer et fokus på arbeidstrening. Her gjør vi oss selv samt de vi jobber med kjent med det å følge regler og det å ha ansvar i en jobb som kan bidra til samfunnet. I den anledning har vi et pågående arbeid med å sikre gode […]

Foredrag med Jens Skår ved Universitetet i Bergen!

Hei og vel møtt til det nye året! Psykolog Jens Erik Skår er invitert til å holde foredrag i Bergen om atferdsvitenskap, hvordan det anvendes og litt om hans arbeide med psykisk utviklingshemming. Foredraget holdes ved Universitetet i Bergen 2 Februar 2018, kl 1015. Dette er et åpent arrangement og alle som vil er velkomne! […]

TAP-Kurs med Trygve Ringø

Her på IAA er vi svært stolte av våre gode veiledere innenfor fagfeltet, og vår egen Trygve Ringø er en pionér med TAP, som står for «Tidlig Avbrytelse av Problematferd». Kurs i TAP holdes etter avtale, og det er bare å ta kontakt!