IAA tilbyr:

Den mest veldokumenterte form for stimulering, opplæring og behandling for barn med atferdsvansker, autisme, utviklingshemminger og andre lærevansker. Vi ble startet via foreldre som ønsket en bedre kvalitet på tjenesten til barna sine.

Foreldreveiledning

Visste du at du kan få hjelp og veiledning, selv om ditt barn ikke har en diagnose?