Skoletilbud

skoletilbud

Vi har i mange år drevet grunnskole og videregående skole for funksjonshemmede som ikke har passet inn i offentlige tilbud. Eleven er da registrert på sin hjemmeskole, med skolearena på IAA. Vi besørger da utarbeidelse av en IOP (individuell opplæringsplan) sammen med administrasjonen på hjemmeskolen og foreldre/verge. IAA vil da undervise eleven med kvalifisert personell i de opplæringsmålene som IOP setter. Skoletilbud finansieres vanligvis av kommune/fylkeskommune.