Avlastning

avlastning

IAA driver avlastning/botrening i Stavanger. Avlastning kan tilbys foreldre som har barn i vår barnehage, eller andre som ønsker et avlastningstilbud med innhold i form av trening og læring. Vi vil tilstrebe høy grad av foreldermedvirkning i utforming av avlastningstilbud. Vi kan også tilby avlastning og miljøarbeid i hjemmet samt veiledning til foreldre, søsken og familie.