Avlastning og boligtilbud

Vår tilnærming er sentrert rundt individuell tilpasning og inkluderende samarbeid med familiene. Enten det gjelder trening, læring eller avlastningstjenester i hjemmet, ønsker vi å skape meningsfulle opplevelser og støtte for alle involverte.

Oppfølging i samarbeid med familie og verge

I boliger vi drifter streber vi etter å skape trygge og innbydende hjem for enkeltpersoner med sammensatte bistandsbehov. Dette innebærer grundige undersøkelser og planlegging for å sikre at boligene ikke bare oppfyller funksjonelle krav, men også fremmer trivsel og livskvalitet for beboerne. Vi legger vekt på å sammensette et dedikert og kompetent personale som er motivert til å gi den nødvendige støtten og omsorgen.

Hos IAA blir hver bruker tildelt sitt eget team av erfarne miljøarbeidere eller -terapeuter. Disse teamene følger opp brukerne over lengre perioder, noe som muliggjør utviklingen av sterke bånd og en dyp forståelse for den enkeltes behov og preferanser. Denne individuelle tilnærmingen gjør det mulig å tilpasse støttetjenestene nøyaktig etter brukerens unike situasjon og utfordringer.

Ved å fokusere på brukerspesialisering og opprettholde stabile arbeidsforhold, kan vi redusere antallet tjenesteytere på hvert team. Dette skaper et miljø preget av forutsigbarhet, kontinuitet og tillit, hvor brukerne kan føle seg trygge og ivaretatt.

Vi legger stor vekt på kontinuerlig faglig utvikling og samarbeid med fagansvarlige og andre nøkkelpersoner. Dette sikrer at våre tjenester ikke bare er basert på faktakunnskap, men også tar hensyn til individuelle behov og relasjonsaspekter.

I tillegg til å sikre trygghet og sikkerhet for alle involverte parter, ønsker vi å fremme trivsel og livsutfoldelse i våre boliger. Dette inkluderer tilberedning og deling av næringsrik mat, muligheter for å dyrke personlige interesser og delta i fellesskapsaktiviteter. I bolig- og avlastningstilbudet tilpasses individuell trening, helsetilbud og behandling for å øke livskvalitet og selvstendighet. Dette kan involvere særtrening, trening i naturlige situasjoner eller arbeidstrening. Vi streber etter å skape en balansert hverdag som kombinerer utfordringer og glede, slik at hver enkelt kan oppleve en meningsfull og berikende tilværelse hos oss på IAA.