Arbeidstrening

Mange unge med generelle lærevansker og/eller atferdsvansker trenger individuell oppfølgning hele arbeidsdagen eller store deler av denne. De trenger også at noen skaffer dem arbeidet. Med individuelt tilpasset oppfølgning vil de kunne yte sitt på en arbeidsplass.

Arbeidstrening
Arbeidstrening gir livskvalitet og mestring

IAA har mange års erfaring i å samarbeide med bedrifter innen butikk, oljerelatert virksomhet, produksjonsbedrifter og gårdsdrift. Vi skaffer den enkelte arbeid, og følger vedkommende opp i den grad behovet tilsier det. Mange unge med generelle lærevansker trenger for mye hjelp til å få plass i vernede bedrifter, og de fungerer for bra til å trives på et tradisjonelt dagsenter. Da vil IAA kunne gi et individuelt tilpasset arbeidstilbud. Noen trenger flere arbeidsplasser i løpet av en uke, for å få nok variasjon på arbeidsoppgavene. For mange brukere er det viktig at det kun er en liten gruppe ansatte følger dem opp og da kan arbeidstilbudet legges inn i boligturnusen eller avlastningsturnusen her på IAA. Vi bistår også videregående skoler med arbeidstrening for deres elever.