Skolehjelp

skolehjelp

Skolehjelp vil si at vi tilbyr skolefritidsordning for alle skoleslag, leksehjelp og veiledning av lærere, miljøterapeuter, assistenter og foreldre i skoler. Både for elever i grunnskoler og i videregående skoler. De elevene som mottar forskjellige former for skolehjelp, er elever i alle slags diagnosekategorier (autisme, Asperger syndrom, Downs syndrom, generelle lærevansker, spesifikke lærevansker, hyperkinetisk atferdssyndrom, skolevegring og elever med eller uten atferdsvansker). For alle barn er det å få opplæringstilbudet til å fungere, nødvendig for en best mulig utvikling. De målsetningene som individuelt settes opp for hvert barn, formuleres sammen med foreldrene og den lokale skolen. Skolehjelpen kan på IAA kombineres med avlastning og eventuelt med arbeidstrening, slik at færrest mulig ansatte arbeider med barnet.