Programmer

 • Imitasjon av lekeferdigheter

  UTTDRAG FRA WORD DOKUMENT: Mål: Barnet bør lære grunnleggende ferdigheter for lek, som å herme etter andre. Det vil være nødvendig å lære ham de enkle formene for lek før han kan leke i sosial samhandling med andre barn. Det å gjøre etter andre er en slik ferdighet. …….

 • Imitasjon av konsonanter

  UTTDRAG FRA WORD DOKUMENT: Mål: Brukeren skal imitere riktig når han får hjelp til hva han skal si. Brukeren kan i dag ikke snakke. Han kan si enkelte lyder og ord, men anvender ikke disse funksjonelt i betydning av at han kan snakke

 • Matching

  UTTDRAG FRA WORD DOKUMENT: Mål: Eleven skal kunne se hva som er likt. Legge likt, legge samme objekt, farge, form på lik. Eleven har problemer med grunnleggende ferdigheter, anvende blikket, konsentrere seg, være motivert til en oppgave…

 • Hermegåsa

  UTTDRAG FRA WORD DOKUMENT: Mål: Eleven skal lære å gjøre etter det som andre gjør, imitere andres bevegelser og gjøremål. Begrunnelse: Eleven har problemer med å leke med andre barn. Han kan sitte med dem, men samhandler lite og er ikke oppmerksom på hva de gjør. Ferdigheter i det å gjøre som andre er grunnleggende for å kunne leke og samhandle med andre barn. ……

 • Lære å telle

  UTTDRAG FRA WORD DOKUMENT: Mål: Lære barnet å telle, benevne tall, matche antall til tall. Begrunnelse: Telling er grunnleggende for en rekke andre ferdigheter knyttet til penger og klokke. Dessuten er det å telle nyttig i lek og når det gjelder ADL funksjoner, som å dekke til et bestemt antall personer, matlaging etc.. …….

 • Tilvenningstrening: gå til tannlege

  UTTDRAG FRA WORD DOKUMENT: Unngåelsesatferd i form av å trekke seg unna, protestere, skyve bort hender, gå ut av tannlegestolen, stritte mot å legge hodet på hodestøtten, bøyer seg frem i stolen. Denne unngåelsesatferden er uforenelig med å motta adekvat tannbehandling…

 • Registreringsskjema trening

  UTTDRAG FRA WORD DOKUMENT: • Registreringskjema særtrening • Elev: • Program: • Forklaring: Registrer + (pluss) for rett og – (minus) for feil eller promptet respons. • Gjennomsnittscore i %…

 • Registreringsskjema leseopplæring

  UTTDRAG FRA WORD DOKUMENT: Trinn 1- Matching Trinn 2 Følge instrukslonen ” Gi meg” eller ” pek på” Trinn 3 – Benevning av bokstaver / særtrening Trinn 4 – Benevning av bokstaver /pc…