Institutt for anvendt atferdsanalyse

Vårt primære mål er å tilby den mest veldokumenterte formen for stimulering, opplæring og behandling til personer med ulike nevroutviklingsforstyrrelser.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

skoletilbud

Skoletilbud

Arbeidstrening

Tidlig intervensjon

skolehjelp

Skolehjelp

Aktuelt

NAFO-seminaret 2024

NAFO-seminaret, Europas desidert største atferdsanalytiske konferanse, avholdes på Storefjell Høyfjellshotell 24.-28. april....

Årsmøte NAFO Rogaland Lokallag

IAA har tett kontakt med Lokallaget for NAFO her i Rogaland, og...

EABA 2022

EABA 2022 konferansen markerte den 10ende konferansen for "the European Association for...